Virksomhedsløsninger

Virksomhedsløsninger

Alle der er virksomhedsejer i dag, ved at en af deres top-2 vigtigste ressourcer er deres medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke trives, enten grundet skader, stress eller generelt uoplagthed kan måles på bundlinjen. 
Vidste du at i følge sundhedsstyrelsen så er sundheds- og trivselsproblemer så skadelige for virksomheder, at det i snit kan opnås en besparelse på 1,5-12 kr. for hver krone brugt på forebyggende sundhedstiltag. Derudover er en indsats for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen er udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der ud over at forebygge sygdomme, herunder arbejdsrelaterede sygdomme, ulykker og stress, kan bidrage til at øge de ansattes trivsel og sundhedstilstand – og dermed produktivitet.

Alle der er virksomhedsejer i dag, ved at en af deres top-2 vigtigste ressourcer er deres medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke trives, enten grundet skader, stress eller generelt uoplagthed kan måles på bundlinjen. 
Vidste du at i følge sundhedsstyrelsen så er sundheds- og trivselsproblemer så skadelige for virksomheder, at det i snit kan opnås en besparelse på 1,5-12 kr. for hver krone brugt på forebyggende sundhedstiltag. Derudover er en indsats for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen er udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der ud over at forebygge sygdomme, herunder arbejdsrelaterede sygdomme, ulykker og stress, kan bidrage til at øge de ansattes trivsel og sundhedstilstand – og dermed produktivitet.

Alle der er virksomhedsejer i dag, ved at en af deres top-2 vigtigste ressourcer er deres medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke trives, enten 

Når jeres virksomhed aktivt tager hånd om jeres medarbejderes sundhed, så er der en utrolig stærk signalværdi i det, da I på samme tid viser jeres medarbejder at I værdsætter dem, samtidig med at det viser jeres samarbejdspartner at I tænker CSR ind i jeres DNA samtidig med at i spare det gængse sundhedsvæsen for en stor udgift.

Helhedsorienteret skræddersyet løsninger

- hele vejen rundt -

Jeg hører ofte fra mine samarbejdspartnere, at når I som virksomhed skal ud og finde sundhedsløsninger så kan det være en træls proces. Enten ender det med en af de store leverandører som fx. Falck healthcare, hvor man aldrig kan være sikker på om man får de samme behandlere ud hver gang, som medarbejderne kender og med forskellige grader af professionalisme. 

Hvis man i stedet vælgere individuelle behandlere, skal man ofte have fat i et helt korps for at være dækket ordentlig ind, da nogle kun levere træning, mens andre levere fysioterapi og en tredje står for kosten. Det ender ofte med at blive både dyrt og ufleksibelt hvis behovet pludselig ændre sig. 

På svar på overstående problematikker har jeg valgt at lancerer en 360-graders sundhedsordning, hvor jeres virksomhed får adgang til alt fra ergonomi til massage, kost og fysioterapi til samme lave pris, lige meget ydelserne i vælger. 

Jeg kan levere alt fra konsultationer/træning/behandling for 1:1 til store grupper, da alle virksomheder har et unikt setup og behov skræddersyes hvert forløb til den enkelte virksomhed, således at vi sammen finder en løsning som passer bedst til jeres virksomhed.  

Fysioterapi

Træning

Massage

kostvejledning

ergonomi

Som virksomhed kan I trække omkostningerne til behandlingerne fra i skat på lige fod med andre driftsomkostninger, også uden at medarbejderne ikke bliver beskattet heraf. Derudover har jeres virksomhed mulighed for at søge om fondsmidler i forebyggelsesfonden.

I kan læs mere om forebyggelsesfonden og hvordan du søger her – http://www.forebyggelsesfonden.dk/

Følgende kan tages i betragtning:

1. Der er inden for skattelovgivningen mulighed for at virksomheden afholder hele udgiften uden at medarbejderen skal beskattes af ydelsen. Det betyder at virksomheden vælger at stå 100 % for ydelsen som personalegode og investering i medarbejdernes trivsel og sundhed.

2. Alternativt kan der mellem virksomheden og medarbejderne aftales et fast månedligt beløb som typisk fratrækkes lønnen via bruttolønsordningen (og derved giver en potentiel skattemæssig fordel for medarbejderne, uden at være til gene for virksomheden), det er muligt da løsning medføre at virksomheden bære den økonomiske risiko ved ordningen. Alle medarbejdere skal tilbydes ordningen på lige vilkår.

3. Hvis virksomheden vælger at trække medarbejderen i løn for det præcise antal månedlige behandlinger (som kan variere fra måned til måned) skal trækket ske i nettolønnen (efter skat). Jeres medarbejderen har også mulighed for at afregne direkte med mig, enten med månedlig faktura eller fra gang til gang. I har også mulighed for at vælge brugerbetaling, her betaler medarbejderen selv en lille del af beløbet og virksomheden betaler resten). Et tænkt eksempel kan være at virksomheden betaler kr. 100 pr. behandling og medarbejderen betaler kr. 100.

Indhent et tilbud til din virksomhed